خدايي ,بهشت ,زمين ,بگويم ,بفرستم ,کرده ,بفرستم بگويمنامهٔ خدا به بندگانش!

 

فرض کنید من اصلا وجود ندارم؛ برويد مثل آدم زندگي تان

را بکنيد و اين قدر داستان و شعر درست نکنيد. خودتان

نماینده های من را درست کرده ايد که کاسبي کنيد و

سر همديگر را کلاه بگذاريد، چرا پاي من را وسط مي کشيد؟

اگر من خدايم چرا موسي را بفرستم بگويم شنبه را

تعطيل کند و عيسي را بفرستم بگويم يک شنبه را

و محمد را بفرستم بگويم جمعه را؟ چرا کاري کنم که

عيسوي شرابش را در کليسا بنوشد و مسلمان به

جاي شراب شلاق بخورد؟ چرا یکی چادر برسر کند

و دیگری هیچ نپوشد؟ چرا یکی خاتم شود و دیگران ماتم؟

اگر من این خدا بودم چرا اين همه آدم به ظاهر انسان

به اسم من روي زمين خدايي مي کنند و کليد بهشت

مي فروشند و يا دنيا را براي مخلوقات من جهنم کرده اند؟

خدايي که به عبادت محتاج باشد، خدايي که قسم بخورد

جهنمش را از نافرمانان پر مي کند، خدايي که فقط محبان

علي را به بهشت راه بدهد و بقيه پيامبرانش بشوند هیچ!!

خدايي که مي گويد زمين آزمايشگاه است و آدم ها

موش آزمايشگاهي و تمام آن چه که در زمين حرام کرده

را در بهشت وعده مي دهد من نيستم...

اشتباه گرفته اید !!!

منبع اصلی مطلب : توت فرنگی
برچسب ها : خدايي ,بهشت ,زمين ,بگويم ,بفرستم ,کرده ,بفرستم بگويم
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت :